بازديد جناب آقاي دكتر صيدي مديرعامل محترم بانك صادرات ايران و جناب آقاي دكتر مرسلپور فرماندار محترم شهرسان اسلامشهر - 98/9/13
برای رویت هر آیتم، بر روی آن کلیک نمایید