معرفی استانداردها

  •  کاربرد سامانه های لوله گذاری بدون حفر ترانشه لوله های چدن نشکن-طراحی محصول و نصب - INSO 18740

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات، روش آزمون و فناوری های اجرایی نصب برای لوله های چدن نشکن در کاربردهای بدون حفر ترانشه در موارد زیر می باشد :

- انتقال آب یا فاضلاب

- کاربردهای تحت فشار یا بدون فشار

 

لینک دریافت متن کامل استاندارد INSO 18740

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  • لوله های چدن نشکن ، اتصالات ، تجهیزات جانبی و مفاصل آنها برای مصارف آبی - INSO 3732

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش های آزمون قابل اجرا در لوله های چدن نشکن، اتصالات، لوازم و مفاصل آن ها برای ساخت خطوط لوله :

- مفاصل انتقال آب (به عنوان مثال، برای مصرف انسانی و آب خام)

- بهره برداری تحت فشار یا بدون فشار

- نصب در زیر یا روی زمین (ترانشه یا بدون ترانشه)

 

لینک دریافت متن کامل استاندارد INSO 3732

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  • انواع شيرآلات فلکه پروانه ای چدنی از جنس چدن نشکن - INSO 4841

این استاندارد شامل ویژگیهای مربوط به اندازه طرح، مواد، تناسب فشار - دما، مقادیر مجاز نشت  ، نشانه  گذاری و آماده سازی جهت حمل و نگهداری شیرهای چدنی و فولادی پروانه ای دو سر فلنج و پروانه ای نوع ویفری تا فشار اسمی PN40 برای شیرهای فولادی و تا PN25 برای شیرهای چدنی با اندازه  های اسمی DN 40 تا  DN 2000می باشد.

این استاندارد همچنین ویژگیهای مربوط به آزمون فشار، شیرهای مقاوم به آتش و شیرهای ضد الكتریسیته ساكن را شرح میدهد.

این استاندارد شامل نصب شیرهای پروانه ای نمی گردد ولی رعایت دقیق دستورالعمل های سازنده جهت نصب الزامی می باشد.

 

 

 

لینک دریافت متن کامل استاندارد INSO 4841

-------------------------------------------------------------------------------------------------