معرفی هيأت مديره

 

 

 نام: مجيد

نام خانوادگی: بهرامي

سال تولد : 1331

تحصیلات: فوق‌لیسانس مديريت

سمت: عضو و رئيس هیأت مدیره - نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام: بیژن

نام خانوادگی: برومندحیدرآبادی

سال تولد : 1355

تحصیلات: لیسانس برق، دانشگاه هرمزگان - فوق‌لیسانس مدیریت، دانشگاه آزاد اراک

سمت: عضو و نایب رئيس هیأت مدیره - نماینده صندوق بازنشستگي كشوري

 

شرح سوابق شغلی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شريفي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: قاسم

نام خانوادگی: شریفی‌نیسیانی

سال تولد : 1337

تحصیلات: لیسانس حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

سمت: عضو هیأت مدیره - نماينده شركت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران

 

شرح سوابق شغلی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شريفي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: سيدمحمدرضا

نام خانوادگی: آل‌احمد

سال تولد : 1340

تحصیلات: 

سمت: عضو هیأت مدیره - نماینده شركت توسعه و تأمين شريف

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شريفي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: اميد

نام خانوادگی: حسين‌زاده شهري

سال تولد : 1366

تحصیلات: لیسانس حسابداری، دانشگاه سمنان - فوق‌لیسانس حسابداري، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات

سمت: عضو هیأت مدیره - نماینده شرکت سهند تجارت فدک

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------