معرفی هيأت مديره

 

 

نام: مجيد

نام خانوادگی: بهرامي

سال تولد: 1331

تحصیلات: فوق‌لیسانس مديريت

سمت: عضو و رئيس هیأت مدیره - نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام: بیژن

نام خانوادگی: برومندحیدرآبادی

سال تولد: 1355

تحصیلات: لیسانس برق، دانشگاه هرمزگان - فوق‌لیسانس مدیریت، دانشگاه آزاد اراک

سمت: عضو و نایب رئيس هیأت مدیره - نماینده صندوق بازنشستگي كشوري

 

شرح سوابق شغلی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شريفي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: بهرام

نام خانوادگی: محمودزاده هشترودي

سال تولد: 1353

تحصیلات: لیسانس مهندسي مكانيك، دانشگاه سراسري تبريز

سمت: عضو هیأت مدیره - نماينده شركت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران

 

شرح سوابق شغلی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شريفي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: سيدمحمدرضا

نام خانوادگی: آل‌احمد

سال تولد: 1340

تحصیلات: 

سمت: عضو هیأت مدیره - نماینده شركت توسعه و تأمين شريف

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شريفي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: اميد

نام خانوادگی: حسين‌زاده شهري

سال تولد: 1366

تحصیلات: لیسانس حسابداری، دانشگاه سمنان - فوق‌لیسانس حسابداري، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات

سمت: عضو هیأت مدیره - نماینده شرکت سهند تجارت فدک

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------