معرفی هيأت مديره

 

سروش | لوله و ماشين سازي ايران

 نام: محمدرضا

نام خانوادگی: سروش

سال تولد : 1344

تحصیلات: لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه تهران - فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف - دکتری مدیریت مالی و استراتژیک (DBA)

سمت: عضو و رییس هیأت مدیره - نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

 

شرح سوابق شغلی 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام: بیژن

نام خانوادگی: برومند حیدرآبادی

سال تولد : 1355

تحصیلات: لیسانس برق، دانشگاه هرمزگان - فوق لیسانس مدیریت، دانشگاه آزاد اراک

سمت: عضو و نایب رییس هیأت مدیره - نماینده مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران

 

شرح سوابق شغلی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شريفي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: قاسم

نام خانوادگی: شریفی نیسیانی

سال تولد : 1337

تحصیلات: لیسانس حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

سمت: عضو هیأت مدیره - نماينده شرکت سهند تجارت فدک

 

شرح سوابق شغلی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام: حسن

نام خانوادگی: عربیان

سال تولد : 1337

تحصیلات:

سمت: عضو هیأت مدیره - نماینده صندوق بازنشستگی کشوری

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: آل احمد

سال تولد : 1340

تحصیلات:

سمت: عضو هیأت مدیره - نماینده شرکت توسعه و تأمین شریف

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------