چشم انداز

 

شرکت لوله و ماشین سازی ایران در سطح منطقه خاورمیانه فعالیت می‌کند. مردم، مشتریان، سهامداران و شرکتهای رقیب آنرا به عنوان یک سازمان موفق می‌شناسند. ما همواره تلاش می‌کنیم تا با بهره‌گیری از توانائی‌های خود بعنوان بهترین و بزرگترین تولید کننده لوله و اتصالات و قطعات ریختگی در منطقه خاورمیانه و بعنوان یک سازمان متعالی در حوزه کسب و کار شناسائی شویم. بدیهی است منافع دراز مدت کلیه ذینفعان در این امر نهفته است.