نظامنامه كيفيت

 

شركت لوله و ماشين سازي ايران به عنوان اولين واحد صنعتي ذوب و توليدكننده چدن در ايران و نيز به عنوان اولين توليد كننده لوله و اتصالات چدني در خاورميانه در پنجم ارديبهشت ماه سال 1340 و همزمان با افتتاح كارخانه لوله‌سازي تپه‌سفيد و الحاق آن به كارخانه ماشين سازي كه از سه سال قبل آن فعاليت خود را آغاز نموده بود،  رسماً شروع به فعاليت نمود. ظرفيت توليد ساليانه كارخانه در ابتدا 4000 تن و توليد عمده آن لوله‌هاي چدني از اندازه 80 تا 400 ميلي‌متر و به طول 4 و 5/5 متر به روش سانتريفوژ بوده است.

بنا به ضرورت و نياز صنعت آب كشور و بدنبال انتقال تكنولوژي چدن نشكن، توليد لوله و اتصالات از جنس چدن نشكن از سال 1346 در دستور كار قرار گرفت و شركت لوله و ماشين سازي ايران به عنوان اولين واحد صنعتي توليد كننده چدن نشكن در ايران مطرح شد.

 

ادامه مطلب