مديران شركت


محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: محمدرضا

نام‌خانوادگی: بابائی

تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع / فوق‌لیسانس مدیریت

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران

شروع به‌كار: سال 1395

سمت: مدیر عامل

پست الكترونیكی:  babaei@lmico.net

تلفن تماس: 51092101 – 51092102 (آقای زمانی | رئیس دفتر مدیرعامل)

-----------------------------------------------------------------------------------------

محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: بیژن

نام‌خانوادگی: برومند حیدرآبادی

تحصیلات: لیسانس برق / فوق‌لیسانس مدیریت

محل تحصیل: دانشگاه هرمزگان / دانشگاه آزاد اراک

شروع به‌كار: سال 1397

سمت: قائم‌مقام مدیرعامل

پست الكترونیكی:  boroomand@lmico.net

تلفن تماس: 51092101 – 51092102 (آقای زمانی | رئیس دفتر مدیرعامل)

-----------------------------------------------------------------------------------------

 بهرام هشترودي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: بهرام 

نام‌خانوادگی: محمودزاده هشترودی

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانیک

محل تحصیل: دانشگاه تبریز

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر بازرگاني

پست الكترونیكی:  hashtroudi@lmico.net

تلفن تماس: 51093 داخلی 3

-----------------------------------------------------------------------------------------

حاج حسيني | لوله و ماشین سازی ایران

نام: شاهين

نام‌خانوادگی: طایفه‌حاج‌حسینی

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانيك

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت

شروع به‌كار: سال 1375

سمت: مدیر كارخانه شماره 1 (تپه سفید) / رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش ذوب هامون

پست الكترونیكی:  hajhosseini@lmico.net

تلفن تماس: 51092114 (آقای غلامی‌فر | سرپرست دفتر مدیران)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ناصر ناصري | لوله و ماشین سازی ایران

نام: ناصر

نام‌خانوادگی: ناصری

تحصیلات: فوق‌لیسانس مدیریت صنعتی MBA

محل تحصیل: سازمان مدیریت صنعتی

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر كارخانه شماره 2 (شمس آباد)

پست الكترونیكی:  naseri@lmico.net

تلفن تماس: 56231680 (آقای فتحی | مسئول دفتر مدیر كارخانه)

-----------------------------------------------------------------------------------------

محمدرضا رستگار | لوله و ماشین سازی ایران

نام: محمدرضا

نام‌خانوادگی: رستگارنیا

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی / فوق‌لیسانس مدیریت اجرایی

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران / دانشگاه تهران

شروع به‌كار: سال 1383

سمت: مدیر بازاریابی و فروش داخلی / مدیرعامل شرکت ایتوک آبرسان ایرانیان

پست الكترونیكی:  rastegarnia@lmico.net

تلفن تماس: 51092126 (خانم جوادي | مسئول دفتر بازاریابی و فروش)

-----------------------------------------------------------------------------------------

 فداكار | لوله و ماشين سازي ايران

نام: شهرام

نام‌خانوادگی: فداكار

تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع / فوق‌لیسانس مدیریت سیستم و بهره‌وری

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر صادرات و تضمین‌كیفیت / عضو هیئت مدیره شرکت نوآوران سبز احیا

پست الكترونیكی:  fadakar@lmico.net

تلفن تماس: 51092126 (خانم جوادي | مسئول دفتر صادرات)

-----------------------------------------------------------------------------------------

قاسم شريفي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: قاسم

نام‌خانوادگی: شریفی

تحصیلات: لیسانس حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد تهران واحد مركز

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر حسابرسي داخلي

پست الكترونیكی:  sharifi@lmico.net

 تلفن تماس: 51093342 (خانم سيف | مسئول دفتر واحد مالی)

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

عليرضا فدايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: کرامت

نام‌خانوادگی: عزت‌پرور

تحصیلات: لیسانس حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد زنجان

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر امور مالی / عضو هیئت مدیره شرکت آلیاژهای نشکن ساز

پست الكترونیكی: 

تلفن تماس: 51093342 (خانم سيف | مسئول دفتر واحد مالی)

-----------------------------------------------------------------------------------------

بهارلو | لوله و ماشين سازي ايران

نام: مرتضی

نام‌خانوادگی: بهارلو

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر توليد

پست الكترونیكی:  baharloo@lmico.net

تلفن تماس: 51092114 (آقای غلامی‌فر | سرپرست دفتر مدیران)

-----------------------------------------------------------------------------------------

محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: سیدعلیرضا

نام‌خانوادگی: سیدعلی‌اکبری

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانیک

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف

شروع به‌كار: سال 1380

سمت: معاون مدیر بازاريابي و فروش

پست الكترونیكی:  aliakbari@lmico.net

تلفن تماس: 51092126 (خانم جوادي | مسئول دفتر بازاریابی و فروش)

-----------------------------------------------------------------------------------------

بهارلو | لوله و ماشين سازي ايران

نام: عليرضا

نام‌خانوادگی: خازني

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانيك

محل تحصیل: دانشگاه خواجه نصير

شروع به‌كار: سال 1376

سمت: معاون مدیر بازرگاني

پست الكترونیكی:  khazeni@lmico.net

تلفن تماس: 51093 داخلی 3

-----------------------------------------------------------------------------------------

زارعي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: مهدي

نام‌خانوادگی: قدمي

تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع / فوق‌لیسانس مدیریت اجرائي

محل تحصیل: دانشگاه علوم و تحقيقات / دانشگاه آزاد

شروع به‌كار: سال 1397

سمت: معاون مدیر برنامه‌ریزی و سیستم‌ها

پست الكترونیكی:  ghadami@lmico.net

تلفن تماس: 51092139 (آقای روبنده | مسئول دفتر برنامه‌ریزی و سیستم‌ها)

-----------------------------------------------------------------------------------------

زارعي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: حميدرضا

نام‌خانوادگی: شيباني

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانيك

محل تحصیل: دانشگاه تبريز

شروع به‌كار: سال 1389

سمت: معاون مدیر دفتر تحقیق و طراحی

پست الكترونیكی:  sheybani@lmico.net

تلفن تماس: 51092310 (آقای خوش | مسئول دفتر تحقیق و طراحی)

-----------------------------------------------------------------------------------------

 عليرضا فدايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: مرجان

نام‌خانوادگی: ميمندي

تحصیلات: لیسانس حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد تهران

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: معاون مدیر امور مالی

پست الكترونیكی:

تلفن تماس: 51093342 (خانم سيف | مسئول دفتر واحد مالی)

-----------------------------------------------------------------------------------------

 عليرضا فدايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: مهرداد

نام‌خانوادگی: ضرغامي

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی

محل تحصیل: دانشگاه آزاد نجف‌آباد

شروع به‌كار: سال 1378

سمت: معاون مدیر صادرات و تضمین‌كیفیت

پست الكترونیكی:  zarghami@lmico.net

تلفن تماس: 51092139 (آقای روبنده | مسئول دفتر تضمين‌كيفيت)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ناصر ناصري | لوله و ماشین سازی ایران

نام: پيمان

نام‌خانوادگی: افشين‌آريا

تحصیلات: لیسانس مهندسي مكانيك

محل تحصیل: دانشگاه صنعتي اميركبير

شروع به‌كار: سال 1378

سمت: معاون مدير خدمات فني

پست الكترونیكی:  afshinarya@lmico.net