میزان بارش‌های کشور به بیش از 29 میلیمتر رسید
میزان بارش‌های کشور به بیش از 29 میلیمتر رسید

در سه ماهه پائیز امسال (ابتدای مهرماه تا 28 آذرماه) میزان بارش‌های کشور به 29.3 میلیمتر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23 درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، شرکت مدیریت منابع آب ایران میزان ریزش های جوی را براساس آخرین آمار ثبت شده در ایستگاه های باران سنجی کشور، در سه ماهه پائیز، از ابتدای سال آبی امسال یعنی اول مهرماه تا 28 آذرماه سالجاری را 29.3 میلیمتر ذکر کرد.

بر اساس این گزارش، این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23 درصد و نسبت به مدت مشابه متوسط دراز مدت 60.2 میلیمتر با 51 درصد کاهش مواجه بوده است.

این گزارش می افزاید: بیشترین میزان بارش های کشور در میان 6 حوضه آبریز اصلی مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با 114.8 میلیمتر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 133 میلیمتر، 14 درصد کاهش داشته است.

بنابراین گزارش حوضه های آبریز اصلی دریاچه ارومیه با 73.4 میلیمتر، خلیج فارس و دریای عمان با 38.2 میلیمتر، قره قوم با 13.3 میلیمتر، فلات مرکزی با 8.2 میلیمتر و مرزی شرق با 1.3 میلیمتر به ترتیب رتبه های دوم تا ششم بارش های کشور را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است، میزان بارش های حوضه های آبریز اصلی ، خلیج فارس و دریای عمان و فلات مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 19 و 48 درصد کاهش مواجه بوده اند و حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 17 درصد کاهش بارش داشته است.

میزان بارش ها در حوضه های آبریز اصلی مرزی شرق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است ولی در این بین میزان بارش‌های حوضه آبریز قره‌قوم حکایت از رشد 10 درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته دارد.

 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو

10 دی 1396