مهندس بابائي در گفتگو با خبرگزاري صدا و سيما
مهندس بابائي در گفتگو با خبرگزاري صدا و سيما

 دلايل برند شدن يك شركت از ديدگاه جناب آقاي مهندس محمدرضا بابائي مديرعامل شركت لوله و ماشين‌سازي ايران در گفتگو با خبرگزاري صدا و سيما:

  • نيروي انساني وفادار شرط لازم براي برند بودن يك مجموعه است.
  • شركت‌هايي كه كرامت انساني را براي كليه ذينفعان يعني نيروي انساني، مشتريان و سهامداران رعايت مي‌كنند، برند هستند.
  • هر سازماني كه داراي شفافيت باشد برند است.
  • مديران شركت‌هاي برند با ارائه دستاوردهايشان الگوئي براي شركت‌هايي باشند كه نتوانسته‌اند مسير موفقيت را طي كنند.
  • الگوسازي بايد در زمينه مديران موفق، نيروي انساني موفق و شركت‌هاي موفق تقويت شود.

 

واحد روابط عمومي شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) - 1396/11/29

 

29 بهمن 1396