گروه كار نمونه سال 1396
گروه كار نمونه سال 1396

تيم پروژه مخازن اضطراري آب مقاوم به زلزله به عنوان گروه كار نمونه سال 1396 از طرف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتخاب شد.

 

پروژه مخازن اضطراري آب مقاوم به زلزله به عنوان بخشي از شبكه آبرساني شهري و با هدف تأمين آب شرب سالم در مواقع بحران از جمله زلزله، اولين بار پس از زلزله 1995 كوبه ژاپن طراحي و ساخته شد. در ايران نيز با توجه به پهنه زلزله‌خيز سرزميني، ساخت چنين مخازني در سال‌هاي گذشته مورد توجه قرار گرفت كه با تلاش متخصصين شركت لوله و ماشين سازي ايران اين مخازن براي اولين بار در خاورميانه طراحي و اولين مخزن از اين نوع در خرداد 1396 در محله زرگنده تهران مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

توليد لوله و اتصالات چدن نشكن در سايز 2000 براي اولين بار در خاورميانه از نوآوري‌هاي اين پروژه و صرفه‌جويي 11 ميليارد ريالي براي هر مخزن از دستاوردهاي اقتصادي اين پروژه مي‌باشد.

 

 

روابط عمومي شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام)

19 اردیبهشت 1397