بازديد مديرعامل محترم بانك تجارت جناب آقاي دولت‌آبادي و هيئت همراه - 97/2/26
بازديد مديرعامل محترم بانك تجارت جناب آقاي دولت‌آبادي و هيئت همراه - 97/2/26

جناب آقاي رضا دولت‌آبادي مديرعامل و عضو هيات مديره به همراه جناب آقاي عباس اشرف‌نژاد نايب رئيس هيئت‌مديره، جناب آقاي جعفري رياست سرپرستي جنوب غرب و جناب آقاي جوادي رياست شعبه سديد بانك تجارت، ضمن حضور در شركت لوله و ماشين سازي ايران و استماع گزارش عملكرد و برنامه‌هاي آتي، از كارخانه شماره يك و دو شركت لوله و ماشين سازي ايران بازديد نمودند.

ايشان ضمن تشكر و تحسين عملكرد مديريت و كاركنان شركت، آرزوي موفقيت و همكاري بيش از پيش شركت لوله و ماشين سازي ايران و بانك تجارت را خواستار شدند.

 

 

 

روابط عمومي شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام)

26 اردیبهشت 1397