آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه و مجمع فوق‌العاده - 97/2/30
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه و مجمع فوق‌العاده - 97/2/30

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) 

به شماره ثبت 8926  و شناسه ملي 10100377816

 

بدينوسيله از كليه صاحبان محترم سهام شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام)، وكلا و نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي‌آيد در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام سال مالي منتهي به 1396/12/29 اين شركت كه رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/03/09 در محل سالن همايش‌هاي بين‌المللي هتل المپيك واقع در جنب درب غربي استاديوم آزادي تشكيل مي‌گردد ضمن رعايت ماده 99 قانون تجارت حضور به‌هم‌رسانيد.

 

دستور جلسه:

   1. استماع گزارش مالي و فعاليت هيئت مديره درخصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1396/12/29

   2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني درخصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1396/12/29

   3. بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صورت‌هاي مالي اعم از ترازنامه، حساب سود و زيان و معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت براي سال مالي منهتي به 1396/12/29

   4. اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود.

   5. انتخاب حسابرس و بازرسي قانوني اصلي و علي‌البدل شركت و تعيين حق‌الزحمه وي.

   6. تعيين روزنامه‌هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت.

   7. ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي صاحبان سهام باشد.

 

- سهامداران محترم همچنين مي‌توانند جهت رويت صورت‌هاي مالي و گزارش فعاليت هيئت‌مديره شركت به سايت اينترنتي شركت مراجعه نمايند.

- با توجه به الزامات قانوني در خصوص ثبت صورت حاضرين در مجمع به همراه داشتن كارت ملي براي سهامداران، وكلا و نمايندگان قانوني آنان جهت حضور در مجمع الزامي است.

- وكلاي سهامداران حقيقي جهت شركت در مجمع نياز به ارائه وكالت محضري از سهامداران داشته و صرفاً با ارائه وكالتنامه محضري معتبر امكان حضور در مجمع براي ايشان ميسر مي‌باشد.

 

هيات مديره شركت لوله و ماشين سازي ايران

(سهامي عام)

 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده

شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام)

به شماره ثبت 8926  و شناسه ملي 10100377816

 

بدينوسيله از كليه صاحبان محترم سهام شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) دعوت به عمل مي‌آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام اين شركت كه رأس ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 1397/03/09 در محل سالن همايش‌هاي بين‌المللي هتل المپيك واقع در جنب درب غربي استاديوم آزادي تشكيل مي‌گردد ضمن رعايت ماده 99 قانون تجارت حضور به‌هم‌رسانيد.

 

دستور جلسه:

   1. استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني درخصوص فعاليت‌هاي آزمايشگاهي در بند فعاليت اساسنامه.

   2. ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده باشد.

 

هيات مديره شركت لوله و ماشين سازي ايران

 (سهامي عام)

30 اردیبهشت 1397