اطلاعیه تعطیلات تابستانی 1397
اطلاعیه تعطیلات تابستانی 1397

بدینوسیله به اطلاع می رسد تعطیلات تابستانی شرکت لوله و ماشین سازی ایران در سال 1397 به مدت یک هفته از تاریخ 1397/6/10 لغایت 1397/6/14 می باشد.

در ایام تعطیلات تابستانی پرسنل واحد فروش همانند گذشته در خدمت مشتریان محترم می باشد.

تلفن واحد فروش: 51093-021. / داخلی 126

07 شهریور 1397