چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات فاضلاب
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات فاضلاب

 
 
محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران
 ۱۱ لغایت ۱۴ مهر ۹۷

10 مهر 1397