بازديد مدير عامل محترم بانك توسعه صادرات ايران جناب آقاي دكتر صالح آبادي
بازديد مدير عامل محترم بانك توسعه صادرات ايران جناب آقاي دكتر صالح آبادي

بازديد مدير عامل محترم بانك توسعه صادرات ايران و مديرعامل اسبق سازمان بورس، جناب آقاي دكتر صالح آبادي از كارخانجات شركت لوله و ماشين سازي ايران

 

ايشان پس از بازديد از هر دو سايت شركت لوله و ماشين سازي ايران در چهاردانگه و شمس‌آباد و استماع گزارش عملكرد شركت، ضمن ابراز خرسندي و خوشحالي از برقراري ارتباط كاري شركت لوله و ماشين سازي ايران و بانك توسعه صادرات ايران فرمودند: «تحولات چشمگير صورت گرفته و عملكرد بسيار موفق مديريت و كاركنان شركت لوله و ماشين سازي ايران و رساندن يك شركت زيانده به سودآوري طي دو سال گذشته، بسيار غرورآفرين و باعث افتخار و مباهات است.»

24 فروردین 1398