بولتد گلند

در يك مسير خط لوله در بعضي از موارد به علت تغيير زاويه در مسير يا نياز به گرفتن انشعاب از خط و همچنين تغيير قطر لوله و يا نصب شير، استفاده از اتصالات چدني‌نشكن يا ملزومات ديگر ضروري است. اين اتصالات در اشكال مختلف مانند اسپيگات، فلنچ ساكت، تبديل، زانويي، سه‌راهي و كولار و ... از سايز 100 تا 2000 ميليمتر و مطابق استاندارد ISO 2531 در اين شركت توليد مي‌شود. پوشش اتصالات مانند لوله‌ها بوده و براساس سفارش مي‌تواند تغيير نمايد.

مزاياي لوله و اتصالات چدني‌نشكن :

هنگام طراحي خطوط لوله براي آبرساني به خصوص آب شرب ، مهندسين طراح با عوامل بيشماری روبرو هستند كه بايد آنها را مدنظر قرار دهند. اين عوامل شامل هزينه اوليه سيستم، ملزومات و تجهيزات اجرا، هزينه‌هاي نگهداری، عمر خط لوله و ... مي‌باشند كه با توجه به اين موارد و مزايای لوله و اتصالات چدنی اين گزينه بهترين گزينه برای آنها خواهد بود. از مزايای لوله و اتصالات چدنی ‌نشكن مي‌توان موارد زير را برشمرد.

  • استحكام كششي و انعطاف‌پذيري مناسب.
  • مقاوم در مقابل نيروهاي خارجي و نيروهاي داخلي ناشي از فشارهاي هيدروستاتيك و ضربات قوچ.
  • حفظ استحكام با گذشت زمان.
  • مقاوم در مقابل خوردگي.
  • داراي صافي سطح مناسب.
  • سهولت نصب و كارگذاري لوله‌ها.
  • مقاوم در مقابل حركت لايه‌هاي زمين.
  • عمر طولاني (بالاي 50 سال) كه با توجه به هزينه‌هاي سرسام‌آور تعويض خطوط لوله در زيرزمين داشتن عمر طولاني بسيار مهم مي‌باشد.