ضد زلزله

بیش از هفتاد درصد پهنه عظیم كشورمان، سرزمینی لرزه‌خیز است. شبكه عظیم انتقال و توزیع آب كشور متكی به حدود 100 هزار كیلومتر خط لوله می‌باشد. این خطوط در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله یا سایر عوامل تخریب زمین می‌باشند. جهت افزایش ایمنی و پایداری خطوط آبرسانی شركت لوله و ماشین‌سازی ایران اقدام به طراحی و ساخت لوله با اتصالات مقاوم به زلزله (Anchor Joint) كرده است.

این محصول بر اساس استاندارد ISO 10804 تست عملکردی و مطابق استانداردهای ASCE , ISO 16134 مورد ارزیابی نرم‌افزاری قرار گرفته‌اند.

اتصال این لوله ها یكی از كلاسهای اتصالات گیردار (Restrained) است كه توسط گلند، پیچ ، مهره و نوارجوش مقید می‌گردد. این لوله طبق تقسیم‌بندی استاندارد ISO 2531 از نوع فشاری و قابل‌انعطاف می‌باشد كه ضمن داشتن قابلیت انعطاف زاویه‌ای و محوری در محل اتصال در مقابل جدا شدن نیز مقاوم است.

 

كاربردهای لوله با اتصال مقاوم به زلزله تولید شركت لوله و ماشین سازی ایران:

1-    تأمین مهار خط لوله در زانویی‌ها، سه‌راهی‌ها، تبدیل‌ها و فلنج كورها بدون نیاز به بلوک مهاربتنی.

2-    تأمین ایمنی شبکه های آبرسانی در مقابل زلزله.

3-    تأمین ایمنی شبکه های آبرسانی در زمینهای پرآب، شیبدار و ناپایدار.

4-    جهت كشیدن لوله‌ها از زیر رودخانه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط راه آهن.

 

كاربرد در مهار اتصالات خط:

جهت جلوگیری از بازشدن اتصالات در زانویی‌ها، سه‌راهی‌ها، تبدیل ها و فلنج‌كورها می‌توان تعدادی از لوله‌ها را با استفاده از اتصالات مقاوم به زلزله (گیردار) مقید كرده و به این وسیله بلوک مهاربتنی را حذف نمود.

 

کاتالوگ لوله با اتصال مقاوم به زلزله TIS

کاتالوگ لوله با اتصال مقاوم به زلزله LDER

کاتالوگ لوله با اتصال مقاوم به زلزله MERCI