پرسشنامه ارزيابي ديدگاه‌هاي مشتريان پكيج و ديگ‌هاي چدني شوفاژ (MI3)
سرور ارجمند، پرسشنامه پيش‌رو جهت دريافت و ارزيابي ديدگاه‌هاي ارزشمند شما طراحي شده است. از آنجائي ‌كه ارائه محصول با كيفيت و خدمات هرچه بهتر و درنهايت افزايش سطح رضايت مشتريان خواستگاه اصلي ما مي باشد، بديهي است نظرات شما بسيار حائز اهميت بوده و ما را در ارتقاء سطح كيفي محصولات و خدمات ياري خواهد رساند.
بدين‌منظور خواهشمند است اندكي از وقت گرانبهاي خود را به ما اختصاص داده و اين پرسشنامه را تكميل و ارسال فرمائيد.
    با تشكر
واحد بازاريابي و فروش
  مشخصات تکمیل کننده فرم    
  نام سازمان/فروشگاه:
  نام و نام خانوادگي تكميل كننده:
  سمت:
  لطفا در ابتدا نوع محصول خريداري شده را مشخص نمائيد.  
     
1 نحوه و كيفيت برقراري ارتباط با اين شركت را به لحاظ سهولت دسترسي و ارسال راهنماها و بروشورهاي مورد نياز در مقايسه با ساير شركتها چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
2 نحوه و سرعت پاسخگوئي اين شركت را در جهت تأمين خواسته‌هاي مشتري چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
3 كيفيت، عمر مفيد و عملكرد محصول توليدي اين شركت را در مقايسه با ساير توليدكنندگان چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
4 سهولت در نصب و مونتاژ محصول اين شركت را نسبت به محصول ساير توليدكنندگان چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
5 قيمت فروش محصول اين شركت را در مقايسه با ساير توليد كنندگان، چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
6 زمان تحويل ، انجام به موقع تعهدات و تحويل محصول توليدي شركت را چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
7 محصول توليدي اين شركت را از نظر رعايت جنبه‌هاي زيست محيطي يا عدم تأثير سوء بر محيط زيست در مقايسه با ساير توليدكنندگان چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
8 در صورت استفاده از خدمات پس از فروش ديگهاي چدني و پكيج، ارائه 5 سال گارانتي و خدمات اين شركت را در مقايسه با ساير توليدكنندگان چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
9 در صورت داشتن شكايت ، عملكرد شركت و دانش فني پرسنل را در پاسخ و رفع اشكال، چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
10 آيا بر اساس سابقه خريد از اين شركت، تمايلي به خريد مجدد، توسعه خريد و استفاده از ساير محصولات سازمان را داريد؟
  درصورتيكه مايل به ارائه توضيحات بيشتر در خصوص محصول مورد نظر مي‌باشيد، لطفا از فضاي مقابل استفاده نماييد: