پرسشنامه ارزيابي ديدگاه‌هاي كاربران محترم وب سايت
  مشخصات تکمیل کننده فرم    
  نام سازمان/فروشگاه:
  نام و نام خانوادگي تكميل كننده:
  سمت:
1 به نظر شما محتوای سایت چگونه است؟
2 ظاهر سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
3 سهولت دسترسي به مطالب سايت چگونه است؟
4 کدام بخش از سایت بیش تر مورد استفاده شما قرار گرفته است؟
5 چه پیشنهاد یا انتقادی براي بهبود سايت داريد؟