پرسشنامه ارزيابي ديدگاه‌هاي مشتريان لوله، اتصالات و شيرآلات
سرور ارجمند، پرسشنامه پيش‌رو جهت دريافت و ارزيابي ديدگاه‌هاي ارزشمند شما طراحي شده است. از آنجائي ‌كه ارائه محصول با كيفيت و خدمات هرچه بهتر و درنهايت افزايش سطح رضايت مشتريان خواستگاه اصلي ما مي باشد، بديهي است نظرات شما بسيار حائز اهميت بوده و ما را در ارتقاء سطح كيفي محصولات و خدمات ياري خواهد رساند.
بدين‌منظور خواهشمند است اندكي از وقت گرانبهاي خود را به ما اختصاص داده و اين پرسشنامه را تكميل و ارسال فرمائيد.
    با تشكر
واحد بازاريابي و فروش
  مشخصات تکمیل کننده فرم    
  نام سازمان/فروشگاه:
  نام و نام خانوادگي تكميل كننده:
  سمت:
  لطفا در ابتدا نوع محصول خريداري شده را مشخص نمائيد.  
     
1 نحوه و كيفيت برقراري ارتباط با اين شركت را به لحاظ سهولت دسترسي و ارسال راهنماها و بروشورهاي مورد نياز در مقايسه با ساير شركتها چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
2 انعطاف‌پذيري اين شركت را در جهت تأمين خواسته‌هاي مشتري چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
3 نحوه و سرعت پاسخگوئي اين شركت را در جهت تأمين خواسته‌هاي مشتري چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
4 كيفيت، عمر مفيد و عملكرد محصول توليدي اين شركت را در مقايسه با ساير توليدكنندگان چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
5 بهاي محصول توليدي اين شركت را در مقايسه با رقبا به ازاي ارزش‌افزوده‌اي كه نصيب مشتريان مي‌گردد، چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟ لطفاً در اظهار نظرخود، ديد بلند مدت (قيمت خريد ، هزينه‌هاي نصب و مونتاژ و تعمير و نگهداري) را مد نظر قراردهيد.
6 زمان تحويل ، انجام به موقع تعهدات و تحويل محصول توليدي شركت را چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
7 محصول توليدي اين شركت را از نظر رعايت جنبه‌هاي زيست محيطي يا عدم تأثير سوء بر محيط زيست در مقايسه با ساير توليدكنندگان چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
8 در صورت استفاده از خدمات پس از فروش، خدمات اين شركت را در مقايسه با ساير توليدكنندگان چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
9 در صورت داشتن شكايت ، عملكرد شركت و دانش فني پرسنل را در پاسخ و رفع اشكال، چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
10 كيفيت كاتالوگ‌ها و بروشورهاي فني را از لحاظ اطلاعات مفيد و شفاف چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
11 آيا بر اساس سابقه خريد از اين شركت، تمايلي به خريد مجدد، توسعه خريد و استفاده از ساير محصولات سازمان را داريد؟
12 آيا تاكنون خريد از اين شركت را به سايرين توصيه نموده ايد؟
  درصورتيكه مايل به ارائه توضيحات بيشتر در خصوص محصول مورد نظر مي‌باشيد، لطفا از فضاي مقابل استفاده نماييد: