پرسشنامه ارزيابي ديدگاه‌هاي گروه مشاوران، طراحان و متخصصين (محصول لوله، اتصالات و شيرآلات)
سرور ارجمند، پرسشنامه پيش‌رو جهت دريافت و ارزيابي ديدگاه‌هاي ارزشمند شما طراحي شده است. از آنجائي ‌كه ارائه محصول با كيفيت و خدمات هرچه بهتر و درنهايت افزايش سطح رضايت مشتريان خواستگاه اصلي ما مي باشد، بديهي است نظرات شما بسيار حائز اهميت بوده و ما را در ارتقاء سطح كيفي محصولات و خدمات ياري خواهد رساند.
بدين‌منظور خواهشمند است اندكي از وقت گرانبهاي خود را به ما اختصاص داده و اين پرسشنامه را تكميل و ارسال فرمائيد.
    با تشكر
واحد بازاريابي و فروش
  مشخصات تکمیل کننده فرم    
  نام سازمان/فروشگاه:
  نام و نام خانوادگي تكميل كننده:
  سمت:
  لطفا در ابتدا نوع محصول خريداري شده را مشخص نمائيد.  
     
تصورات كلي شامل قابليت دسترسي، ارتباطات، شفافيت، انعطاف پذيري، رفتارفعالانه و آينده ساز و پاسخگوبودن
1 نحوه برقراري ارتباط با اين شركت را از نظر سهولت دسترسي در مقايسه با ساير شركتها چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
2 كيفيت ارتباط شركت با مشتريان از طريق ارسال راهنماها، اطلاعات علمي، بروشورهاي فني و بازديدهاي دوره‌اي از كاركرد محصولات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
3 انعطاف‌پذيري اين شركت را در جهت تأمين خواسته‌هاي مشتري چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
4 نحوه پاسخگوئي( شيوه برخورد كاركنان ) و سرعت پاسخگوئي اين شركت در جهت تأمين خواسته‌هاي مشتري را چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
محصولات و خدمات شامل كيفيت، ارزش، قابليت اطمينان، نوآوري در طراحي، تحويل و جنبه‌هاي زيست‌محيطي
1 كيفيت، عمر مفيد و عملكرد محصول توليدي اين شركت را در مقايسه با ساير توليد كنندگان چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
2 بهاي محصول توليدي اين شركت را در ازاي ارزش‌افزوده‌اي كه نصيب مشتريان مي‌گردد، چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟ لطفاً در اظهار نظرخود، ديد بلند مدت (قيمت خريد ، هزينه‌هاي نصب و مونتاژ و تعمير و نگهداري) را مد نظر قراردهيد.
3 آيا محصول توليدي اين شركت داراي ثبات كيفي مناسب مي‌باشند بطوريكه اطمينان شما را جلب نمايد؟
4 طراحي محصولات شركت و سهولت استفاده از آن را چقدر منطبق با نيازها و خواسته‌هاي خود مي‌دانيد؟
5 زمان تحويل ، انجام به موقع تعهدات و تحويل محصول توليدي شركت را چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
6 محصول توليدي شركت را از نظر رعايت جنبه‌هاي زيست محيطي يا عدم تأثير سوء بر محيط زيست در مقايسه با ساير توليدكنندگان چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
فروش و خدمات پس از فروش شامل قابليت‌ها و رفتار كاركنان فروش، مشاوره و حمايت، بروشور و مستندات فني، رسيدگي به شكايات، زمان پاسخگوئي، پشتيباني فني، تأمين ضمانت وگارانتي
1 در صورت استفاده از خدمات پس از فروش ، خدمات اين شركت را در مقايسه با ساير توليدكنندگان چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
2 برخورد، توانمندي و دانش فني پرسنل شركت در ارائه راهنمايي و مشاوره در مورد محصولات و درخواست‌هاي مشتريان را چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
3 كيفيت كاتالوگ‌ها و بروشورهاي فني را از لحاظ اطلاعات مفيد و شفاف چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
4 در صورت داشتن شكايت ، عملكرد شركت را در پاسخ و رفع اشكال، چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
وفاداري مشتريان شامل تصميمم به خريد مجدد، تمايل به خريد ساير محصولات و خدمات شركت، تمايل به معرفي و توصيه سازمان به ديگران
1 آيا درصورت نياز مجدد به محصول اين شركت، تمايل به ‌خريد مجدد از اين شركت را داريد؟
  لطفا در صورتي‌كه تمايلي به خريد مجدد نداريد، علت اصلي را بيان نماييد
2 آيا تاكنون خريد از اين شركت را به سايرين توصيه نموده ايد؟
3 آيا بر اساس سابقه خريد از اين شركت، تمايلي به توسعه خريد و استفاده از ساير محصولات سازمان را داريد ؟
  درصورتيكه مايل به ارائه توضيحات بيشتر در خصوص محصول مورد نظر مي‌باشيد، لطفا از فضاي مقابل استفاده نماييد: